Till senaste kommentaren

Sveriges utsläpp från bilar jämfört med andra länder

Utsläppen från bilismen i Sverige är ingenting jämfört med vad t ex Kina släpper ut. Varför ska vi då bry oss om att minska utsläppen här? 

Kommentarer

  • Det behövs både nationella och internationella åtgärder och det räcker inte med att vi i Sverige minskar utsläppen för att undvika farlig klimatpåverkan. WWFs mål är att böja den globala utsläppskurvan nedåt så att utsläppen minskar.

    På vårt kontor i Kina försöker vi påverka den kinesiska regeringen och kinesiska företag att minska utsläppen. På samma sätt arbetar vi på våra andra kontor runt om i världen. Ska vi klara Parisavtalets övergripande mål, att stanna väl under 2 grader, helst i linje med 1,5 grader, måste vi på global nivå ner till nollutsläpp 2050.

    Alla länder måste minska sina utsläpp till noll och det snabbt. Sverige som är ett rikt land med goda förutsättningar bör naturligtvis ha en tuffare målsättning än genomsnittet, vilket vi nu i viss mån har genom nettonollmålet till 2045 som 7 av 8 riksdagspartier står bakom. Sverige kan och bör ha som målsättning att bidra till större utsläppsminskningar än de inhemska utsläppen genom att ta fram lösningar som andra länder kan ha nytta av i sin klimatomställning. Detta kan även skärpa svenska företags konkurrenskraft och skapa exportframgångar.

    Den kinesiska staten satsar stort på att få sin fordonsindustri att ställa om till eldrift. Fordon som man sedan vill exportera ut över världen. Vi ser positivt på att vår fordonsindustri jobbar på för att hålla jämna steg.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.