Torsk

Gäller rödlistningen också torsk som är fiskade i Ålands hav med 75-80 mm maskor i garnen. Jag har förstått att det inte är riktigt samma bestånd.

Kommentarer

 • Hej,

  Ja, även torsk från Ålands hav fått rött ljus i årets Fiskguide. Våra utvärderingar grundar sig till stor del på ICES rådgivning.

  ICES är det internationella havsforskningsrådet som tar fram förvaltningsråd för fisk som ligger till grund för EUs kvotförhandlingar. De delar upp östersjötorsken i två bestånd, det östra (ICES 25-32) och det västra (ICES 22-24) beståndet. Ålands hav (ICES 29) ingår i det östra beståndet. I deras bedömning av det östra beståndet lyfter de bland annat svårigheter med att åldersbestämma torsken vilket resulterat i osäkra beståndsuppskattningar samt problem med stora utkast. Vi har noterat att torsken i Ålands hav är större än i andra delar av Östersjön och verkar vara i en god kondition samt att vissa forskare talat om ett eget torskbestånd, men detta har ännu inte kunnat bekräftats utan fler undersökningar behövs.

  Vi följer utvecklingen och kommer uppdatera våra råd i takt med forskningen!🐟

  Med vänlig hälsning
  Karin Glaumann
  Expert, Hav & Vatten - WWF
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.