Till senaste kommentaren

Vad är det ni bedömer i Köttguiden?

Vad är det ni bedömer i Köttguiden?

Kommentarer

 • De kategorier som ligger till grund för bedömningen är:

  • Klimat
  • Biologisk mångfald
  • Kemiska bekämpningsmedel
  • Djurvälfärd
  • Antibiotika
  För att det ska vara enkelt att använda guiden har WWF gjort en helhetsbedömning för varje köttslag, där inget av kriterierna väger tyngre än de andra. Anledningen är att det finns målkonflikter mellan de olika kriterierna. Ett kött som är bra ur klimatsynpunkt kan vara sämre för djurvälfärd, biologisk mångfald eller bekämpningsmedel. Ett kött som är sämre för klimatet kan vara viktigt för den biologiska mångfalden. När vi vägt samman de fem kriterierna är alla med på samma villkor. Läs mer om kriterierna och bedömning: www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/om-kottguiden/

  I PDF:en syns både sammanvägningen och bedömningen av varje kategori, i appen syns bara sammanvägningen. På www.wwf.se/kottguiden finns dessutom fördjupande texter där varje bedömning under respektive kategori åtföljs av en förklarande text. Om du vill ha en fullständig jämförelse mellan de olika typerna av kött och alternativen till kött, och göra dina egna avvägningar i valet av kött, så kan du gå in på hemsidan och läsa i de fördjupade texterna.
  Sofia Kommunikation

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.