Till senaste kommentaren

Vad är målet/syftet med Köttguiden?

Vad är målet/syftet med Köttguiden?

Kommentarer

  • WWF vill att Köttguiden  ska fungera som ett enkelt verktyg för bland annat konsumenter, dagligvaruhandel, restauranger, storkök och inköpare för att ringa in vilka problemområden det finns när det gäller kött. I Living Planet Report 2018 konstaterar vi att de ekologiska fotavtrycken ökar, och livsmedelsproduktionen är en stor orsak till det. Och här ser vi att köttproduktionen står för en stor del av avtrycken: Köttkonsumtionen står för cirka hälften av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige. Vi vill att Köttguiden ska hjälpa till med att minska det ekologiska fotavtrycket från mat.
    Beatrice Insamling & Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.