Till senaste kommentaren

Vad behöver världen göra för att minska klimatutsläppen?

Vad krävs egentligen för att vi ska kunna minska utsläppen och rädda klimatet?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga! För att minska utsläppen behöver alla världens länder agera nu. Trots olika förutsättningar måste världens länder komma överens och arbeta tillsammans. För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna väl under två graders global uppvärmning och sikta på max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050, samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat. Men att minska utsläppen är bara en del av lösningen. Genom att stoppa den ohållbara avverkningen av jordens skogar samt skapa ett klimatanpassat jordbruk kan vi också höja upptaget av koldioxid.

  Vi anser att Sveriges regering och riksdag bör:
  • Öka takten i det nationella klimatarbetet. För att följa den nya Klimatlagen behöver regeringen leverera en klimathandlingsplan med nya kraftfulla insatser, särskilt inom transportsektorn. Det är viktigt att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom klimathandlingsplanen.
  • Fortsätta bidra till klimatanpassning och utsläppsminskningar i andra länder, i synnerhet de ekonomiskt svagare länderna, genom samarbeten och internationell klimatfinansiering. Sverige är en av de största givarna (räknat per person) till FNs gröna klimatfond.
  • Driva en tuff klimatpolitik i EU. Sverige ska fortsätta driva på för att få EU att sätta ett nettonoll-mål till 2050 och snabbt minska utsläppen genom att fasa ut fossila bränslen, öka satsningen på förnybara energislag samt göra en kraftfull energieffektivisering. 
  • Se till att Sverige tar täten inför nästa års globala miljöbeslut. WWF vill se ett kraftfullt nytt ramverk för biologisk mångfald och kraftigt stärkta åtaganden i ländernas klimatplaner.
  • Skydda och återskapa naturliga ekosystem för att minska klimatpåverkan och stärka den biologiska mångfalden. Genom att återställa viktiga våtmarker kan man minska klimatutsläppen och samtidigt säkra grundvattnet, minska övergödningen och gynna den biologiska mångfalden. Cirka 20 % av de årliga svenska klimatutsläppen, lika mycket som utsläppen från all biltrafik i Sverige, kommer från dränerade våtmarker. Genom att skydda mer av den produktiva skogsmarken kan både den biologiska mångfalden och upptaget av växthusgaser i skogen stärkas. 
  Du kan läsa mer på vår hemsida, på HÄR

  Vänliga hälsningar Ola Hansén, klimatexpert, Världsnaturfonden WWF
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.