Till senaste kommentaren

Vad behöver världen göra för att minska klimatutsläppen?

Vad krävs egentligen för att vi ska kunna minska utsläppen och rädda klimatet?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga! För att minska utsläppen behöver alla världens länder agera nu. Vad exakt som behöver göras varierar beroende på land. Globalt sett står energisektorn för en stor del av utsläppen, men för vissa länder kan avskogning också bidra till stora utsläpp. Sverige som är ett rikt land bör vara pådrivande i arbetet och ha en tuffare målsättning än genomsnittet. Detta kan även skärpa svenska företags konkurrenskraft och skapa exportframgångar när resten av världen ska ställa om.

  Vi anser att Sveriges regering och riksdag bör:
  • Öka takten i det nationella klimatarbetet. För att följa den nya Klimatlagen behöver regeringen leverera en klimathandlingsplan med nya kraftfulla insatser, särskilt inom transportsektorn. Det är viktigt att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom klimathandlingsplanen.
  • Fortsätta bidra till klimatanpassning och utsläppsminskningar i andra länder, i synnerhet de ekonomiskt svagare länderna, genom samarbeten och internationell klimatfinansiering. Sverige är en av de största givarna (räknat per person) till FNs gröna klimatfond.
  • Driva en tuff klimatpolitik i EU. Sverige ska fortsätta driva på för att få EU att sätta ett nettonoll-mål till 2050 och snabbt minska utsläppen genom att fasa ut fossila bränslen, öka satsningen på förnybara energislag samt göra en kraftfull energieffektivisering. Under 2020, när ländernas klimatplaner under Parisavtalet ska uppdateras, behöver EU tidigt lämna in en mer ambitiös plan så att man kan driva på andra stora utsläppare att göra detsamma.
  • Se till att Sverige tar täten inför nästa års globala miljöbeslut. Under 2020 har världens länder inklusive Sverige chansen att verkligen göra skillnad för miljön. Då ska FNs konvention för biologisk mångfald ses över och klimatplanerna under Parisavtalet ska uppdateras. WWF vill se ett kraftfullt nytt ramverk för biologisk mångfald och kraftigt stärkta åtaganden i ländernas klimatplaner.
  • Skydda och återskapa naturliga ekosystem för att minska klimatpåverkan och stärka den biologiska mångfalden. Genom att återställa viktiga våtmarker kan man minska klimatutsläppen och samtidigt säkra grundvattnet, minska övergödningen och gynna den biologiska mångfalden. Cirka 20 % av de årliga svenska klimatutsläppen, lika mycket som utsläppen från all biltrafik i Sverige, kommer från dränerade våtmarker. Genom att skydda mer av den produktiva skogsmarken kan både den biologiska mångfalden och upptaget av växthusgaser i skogen stärkas. 
  Du kan läsa mer på vår hemsida, på här

  Vänliga hälsningar Ola Hansén, klimatexpert, Världsnaturfonden WWF
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.