Till senaste kommentaren

Vad gäller för svenska sötvattenskräftor?

Vad gäller för svenska sötvattenskräftor?
WWF

Kommentarer

 • Flodkräftan i svenska vatten får rött ljus i Fiskguiden och är klassad som akut hotad på Artdatabankens rödlista. Forskarna uppskattar att den bara finns på cirka tusen platser (lokaler) i Sverige.

  Antalet flodkräftor i Sverige har minskat stadigt till följd av kräftpest och försurning i våra sjöar. Jämfört med början av 1900-talet beräknas beståndet av flodkräfta vara nere under 5 procent.

  Signalkräfta introducerades i Sverige på 1960-talet, efter att flodkräftan slagits ut av kräftpest i samtliga av de stora sjöarna. Signalkräfta från svenska vatten står idag på rött ljus i Fiskguiden. Detta beror främst på att det är en invasiv art (främmande art) som inplanterats och att det fortfarande förekommer illegala utsättningar av den för att möjliggöra fortsatt fiske. Kräftpesten fortsätter därmed spridas i våra vatten vilket försvårar flodkräftans återhämtning. Signalkräftan klarar att bli immun mot kräftpest men kan sprida sjukdomen vidare till den känsligare flodkräftan.

  Läs gärna mer om sötvattenskräftor HÄR.🦞
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.