Till senaste kommentaren

Vad gör WWF åt plasten i haven?

Hur jobbar WWF för att minska mängden plast i våra världshav?

Kommentarer

 • Plasten i haven är ett stort och växande problem. Många av havens djur äter och skadas av plast i olika former såsom plastpåsar, de stryps av plastband och pyttesmå plastbitar lagras i deras kroppar - något som i förlängningen även kan drabba oss människor. Ett annat problem är de så kallade spöknäten, alltså tappade fiskenät som driver runt som dödsfällor och fortsätter fiska mängder med fiskar och andra djur. Plastmaterialen bryts ner till mikroplaster av solljus och havsströmmar men det tar mycket lång tid och mikroplasten stannar kvar i naturen och om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i haven.

  Därför arbetar WWF på flera olika sätt för levande hav fria från plast. Dels vill vi minska mängden plast och skräp som redan idag finns i våra vatten. Därför samarbetar vi med myndigheter och fiskare för att rensa Östersjön och andra hav på från spöknät.

  Framför allt arbetar vi för att stoppa problemet redan vid källan - vi vill inte att plasten överhuvudtaget ska komma ut i naturen och våra hav. En viktig del i detta är att skapa medvetenhet om problemet, engagera allmänheten och därigenom få upp frågan på den politiska agendan, något som vi tillsammans med andra organisationer lyckats med såväl i Sverige som internationellt.

  WWF jobbar direkt mot politiker i Sverige och internationellt inom till exempel EU och FN och ger förslag på lösningar och effektiva åtgärder. Glädjande resultat som vi nyligen sett från det politiska påverkansarbetet är att Baselkonventionen från 1992 nu har fått ett tillägg i form av ett juridiskt bindande ramverk även för plastavfall. Baselkonventionen kom till för att kontrollera export av farligt avfall. Det handlar om att den globala handeln med plastavfall ska bli mer reglerad, samtidigt som hanteringen även ska bli mer säker för både människa och miljö. Det är fullständigt oacceptabelt att plastavfall dumpas i länder som saknar kapacitet att ta hand om sitt avfall. Att det här gick att driva igenom beror på att man ser det akuta problemet med plast som hamnar i våra hav och inte tas om hand i länder i Asien. Tanken är att reglerna ska träda i kraft om ett års tid.

  WWF driver på att FN får mandat att ta fram ett globalt bindande avtal med målet att stoppa utsläppen av plast till miljön och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030.
  EU har på rekordfart tagit fram nya regler för att stoppa katastrofen med plast i haven. Nu är det klart att producenterna av förpackningar måste ta ansvar även när förpackningarna riskerar att bli skräp. Dessutom har producenter av cigaretter fått ett tydligt ansvar för fimparna. Vi uppmanar nu regeringen att gå före och snarast göra verklighet av EU:s direktiv i Sverige samt införa flera kraftfulla åtgärder mot plast som riskerar att hamna i naturen.

  Sverige har än så länge förbjudit mikroplast i viss kosmetik och beslutat att minska mängden plastpåsar inom detaljhandeln. Dessutom har EU föreslagit ett förbud mot vissa engångsprodukter i plast.

  WWF samarbetar också med företag bland annat för att minska användandet av plastprodukter och få till en hållbar materialomställning.

  För att klara utmaningen med plastskräp på land och i haven krävs långsiktigt arbete, samarbete mellan olika organisationer, företag, regioner och länder.

  WWF uppmanar alla privatpersoner att källsortera och minska på onödig plastkonsumtion i sin vardag, under utflykter och resor. Det är också bra att trycka på i de affärer du handlar samt politikerna så att de vågar fatta de beslut som krävs för att minska plasten.

  (uppdaterat maj 2019)

  Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.