Vad innebär Matkalkylatorn

Vad är Matkalkylatorn? Vad går den ut på?

Kommentarer

  • Matkalkylatorn baseras på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola. Med detta enkla verktyg kan man lätt se hur vissa matprodukter påverkar klimatet mer än andra. Man kan på så vis se vad alternativen är för att fortfarande äta sig mätt, men på ett klimatsmart sätt. Den är ett bra hjälpmedel för att se om ens måltider verkar hålla sig inom vårarekommendationer för hur mycket en måltid får belasta klimatet om man ska äta hållbart och klimatsmart. Matkalkylatorn kan visa om din måltid håller sig inom One Planet Plate-gränsen 0,5 kg koldioxidekvivalenter (Co2e), inom det genomsnitt en svensk måltid har idag eller om den ligger långt över vadplaneten egentligen tål.

    Vi hoppas den ska ge insikter och inspirera till att testa klimatvänliga maträtter!

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.