Var finns övergödning?

Var finns övergödning som mest? Hört att Ryssland är rätt påverkande men vad säger ni?

Kommentarer

 • Hej Frida,

  Tack för din fråga.

  Östersjön är ett av världens mest övergödda hav.
  De senaste 100 åren har halterna av kväve och fosfor ökat dramatiskt, vilket resulterat i de algblomningar som uppträder varje år.

  WWF har tillsammans med samarbetspartners i länderna runt Östersjön bedrivit flera projekt för att minska jordbrukets näringsläckage i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige. Vi har till exempel anlagt våtmarker, förbättrat gödselhanteringen samt satsat på köttproduktion på naturbetesmarker, det sista både för att minska näringsläckaget och för att gynna biologisk mångfald. De flesta länder runt östersjön är mer eller mindre påverkande. läs mer om övergödning i östersjön här.

  Med vänlig hälsning
  Ulrika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.