Vår ihåliga planet?

En fråga som ofta kommer upp är vad som händer i utrymmet som blir kvar efter att man utvunnit olja och naturgas? Förblir de tomma eller ser vårt intelligenta klot själv till att de fylls igen eller blir vår planet mer ihålig ju mer olja som man pumpar upp.

WWF

Kommentarer

  • Olja och gas finns i mycket små hålrum som har ett tryck på grund av ovanliggande lager. När man borrar ner ett rör pressas oljan upp men trycket minskar efter hand. De utrymmen som blir kvar pressas så småningom samman eller vattenfylls. Man kan också spruta in vatten för att höja trycket och därmed öka transporten av olja. Marken kan då sjunka vilket visat sig på flera ställen där man fått höja oljeplattformarna. Planeten blir alltså inte mer ihålig!🌎

    Hälsningar Ola Jennersten
    Expert, Biologisk mångfald

    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.