Till senaste kommentaren

Varför är ålen akut hotad? Kan jag äta odlad ål?

Varför är ålen akut hotad? Kan jag äta odlad ål?
WWF

Kommentarer

 • I huvudsak är det överfiske och vattenkraftsdammar som orsakar stora problem. Ålarna skadas svårt i turbinerna vid vandring nedströms och många dör. Detta begränsar återvandring och leken i Sargassohavet. Återväxten minskar och ålen riskerar på sikt att utrotas. Odlad ål är inte förökad på konstgjord väg utan man tar av vilda individer för att sedan driva upp ålen i odlingarna och man bör därför inte äta den heller. Odlad ål är lika med vild ål som göds i fångenskap.

  Läs mer om ålen och hoten mot den HÄR.
  HÄR kan du även läsa om hur WWF arbetar för ett hållbart fiske i världen.🐟

  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )

 • Hej, jag upptäckte en butik som säljer ål: Blomlöfs rökeri, i Småland (tel. 0455-365007). Ålen var från "Sverige", fångstområde Östersjön. Vad ska jag göra nu? Jag äter själv inte djur, men min mor handlade fisk i butiken (inte ål).
 • Hej Ingemar,

  Det är beklagligt att vissa butiker och restauranger fortsätter att sälja ål trots att den europiska ålen är akut hotad. Hör gärna av dig till butiken och fråga varför de säljer ål och berätta om ålens situation. Du kan alltid hänvisa till artdatabankens rödlistning och WWFs Fiskguide. Ju fler som ställer frågor och sprider budskapet, desto bättre. Tillsammans kan vi hjälpas åt att få bort den från marknaden och bidra till dess återhämtning.

  Med vänlig hälsning
  Karin Glaumann
  WWF Expert-Hav och Vatten
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Hej
  Jag undrar hur ni kan jämföra ålen med idag och på -70 talet? Både i Blekinge och Skåne är ålfisket gott och har varit väldigt bra. Att blomlöfs t.e.x säljer ål  är ju för att vi som är insatta i fisket vet att det inte är så krisartat som ni påstår. Om ni nu så gärna vill ha bort ålen som det finns gott om så kan ni ju också se till att vi som lever på fisket får ersättning för alla löjliga stopp ni inför. Se till att skyddsjakt införs ex på säl som ni tycker är så är söta men är den största rovfiskaren även på ål. Nä sluta skrämma upp vanligt folk och börja lyssna på dom som är yrkesfiskare istället
 • Hej,

  Ålen är en akut hotad art och forskningen är entydig. Fisket bör hållas så nära 0 som möjligt.

  Trots åtgärder för att begränsa ålfisket och återställa vandringsvägar har beståndet inte återhämtat sig. Det är viktigt att ha kunskap om det historiska fisket och beståndens status över tid för förstå vilken effekt åtgärder haft samt göra prognoser för framtiden. Visst finns det andra faktorer som påverkar ålen så som naturlig predation och vattenkraft.

  Skyddsjakt förekommer redan på säl. All statistik visar dock att fisket är det som tar mest ål och snabbast kan regleras för att möjliggöra ålens återhämtning.

  Läs mer om ålen och hoten mot den HÄR.
  HÄR kan du även läsa om hur WWF arbetar för ett hållbart fiske i världen.🐟

  Med vänlig hälsning
  Karin Glaumann
  WWF Expert-Hav och Vatten
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Om nu ålen inte ska fiskas, varför finns den att köpa hos grossister i Fiskhamnen? Är det något som ska stoppas så är det den ohämmade fisket av glasål (ung ål) söderut i Europa.
  Ska det inte finnas i disken ska det heller inte gå att köpa.
 • Hej

  Tyvärr är det fortfarande lagligt att fiska ål i Sverige. WWF anser att det varken borde fiskas eller säljas ål, i Sverige eller övriga EU vilket vi jobbar för under flera år. Ålen är en akut hotad art så man kan ifrågasätta om det i huvud taget borde vara lagligt att fiska på en sådan art. Vi jobbar både för att begränsa fisket på ål, samt att minska efterfrågan genom att påverka handeln. Att jobba med handeln och konsumentpåverkan är viktigt eftersom vikande efterfrågan kommer att leda till minskat fiske. Vad gäller glasålen så håller vi med om att detta är ett stort problem. Vi vill inte bara se ett ålfiskestopp i Sverige utan i hela EU. Glasålsfisket har tidigare undantagits det temporära ålfiskestopp på 3 månader som EUs fiskeministrar beslutat om men i år bestämdes det att fiskestoppet skulle inkludera glasål vilket vi är glada för. Det går med andra ord framåt, om än långsamt.

  Med vänlig hälsning
  Karin Glaumann
  WWF Expert-Hav och Vatten
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Om ålen skulle utrotas. Hur kommer det påverka oss människor?
 • Hej,

  Prioriteten ligger mer i att bevara ålen som en viktig del i ekosystemet.

  Läs gärna mer om ålen via dessa länkar:Tack för ditt engagemang!
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.