Till senaste kommentaren

Varför behåller ni inte "skogsarvet" och visar hur en skog ska skötas?

Varför föregår ni inte med gott exempel, behåller skogen ni fått i arv och visar hur en skog sköts på bästa sätt?

Kommentarer

  • Världsnaturfonden har fått ett större skogsområde på 1200 hektar i gåva genom ett arv. Testatorns vilja var att arvet används till att stärka bevarandet av rovdjur i Sverige och internationellt. Skogsinnehavet är spritt på mer än 20 fastigheter (områden) i Värmland och Jämtland i relativt små delområden. Rovdjuren kräver betydligt större områden för sitt livsutrymme så detta splittrade skogsinnehav i sig kan inte användas på ett bra sätt för att ”stärka bevarandet av rovdjur i Sverige”.

    Och det kan absolut inte göras på ett internationellt plan. Vår bedömning är därför att det absolut bästa sättet att uppnå givarens sista önska att bidra till bevarandet av stor rovdjur både i Sverige och andra länder är att sälja skogen och använda resurserna för bevarande arbete i Sverige och andra delar av världen!

    Peter Westman, WWF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.