Till senaste kommentaren

Varför behövs en konsumentguide om fisk?

Varför behövs en konsumentguide om fisk? 

Kommentarer

  • Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller ansvarsfulla miljöanpassade vattenbruk. Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns. En WWF-granskning av EUs fiskepolitik visar att 50 procent av fiskbestånden är överfiskade i Östersjön, 41
    procent i Nordostatlanten och 90 procent i Medelhavet (2018).

    Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

    Uppdaterat 190604

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.