Till senaste kommentaren

Varför bör vi äta mindre kött?

Varför bör vi äta mindre kött?

Kommentarer

 • Maten vi äter är en av de stora orsakerna till vårt höga avtryck. För att vi alla ska kunna leva inom ramarna för vad vår enda planet klarar av så måste det ekologiska fotavtrycket minska. Att äta mindre men bättre kött är ett bra sätt att göra det på. Kött och animaliskt protein (som exempelvis ost) står för den största delen av matens klimatpåverkan.

  Globalt bidrar köttkonsumtionen till cirka 15 procent av de globala klimatgasutsläppen. Forskare och myndigheter beskriver hur köttkonsumtionen i västvärlden måste minska för att klimat- och miljömål ska uppnås och för att jordbruksmarken ska kunna producera tillräckligt med mat åt en växande världsbefolkning. Vegetariskt protein kan ha omkring hundra gånger lägre klimatpåverkan än en biff. Det är långt mer resurseffektivt att äta upp bönor och spannmål direkt än att låta det gå som foder via ett djur.

  Det finns även stora problem med den växande odlingen av foder. Cirka tre fjärdedelar av den soja som odlas i världen går åt till djurfoder. I takt med den globalt ökade köttkonsumtionen har sojaodlingen ökat dramatiskt framförallt i Sydamerika. Expansionen har skett på bekostnad av unika naturområden som Atlantregnskogen, Cerradon (Sydamerikas unika busksavann) och Chaco med indirekt påverkan även på Amazonas. Omvandlingen till jordbruksmark har också inneburit stora utsläpp av växthusgaser. WWF har identifierat fyra stora globala råvaror som viktig orsak till den snabba avskogningen – soja, palmolja, nötkött och skogsfiberråvara.

  För att du som konsument ska kunna göra mer informerade och smarta val av mat när du är på butiken eller i restaurangen, så har vi skapat appen Matguiden där vi samlat alla WWFs tre konsumentguider: Köttguiden, Vegoguiden och Fiskguiden.
  Beatrice Insamling & Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.