Till senaste kommentaren

Varför får de EU-ekologiska ostarna bara gult ljus?

Varför får de EU-ekologiska ostarna bara gult ljus?

Kommentarer

 • Klimatpåverkan är densamma, oavsett om osten är ekologisk eller inte och den är relativt hög för ost. Vi bedömer det EU-ekologiska regelverket som svagt, både vad gäller djurvälfärd och tillgång på bete. Det finns skrivningar om att bete ska ske, men bara när det ”är möjligt”. Detta tolkas olika i olika länder men den generella bedömningen blir att skrivningen är för svag och att bedömningen för biologisk mångfald blir gul. Ofta räcker det med att betesdjur går ut i fållor. För djurvälfärd finns inte heller någon skrivning som bedömer antal timmar till slakt vilket gör att bedömningen sammantaget blir röd.
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Klassas ost på får o/e getmjölk samma som från ko?


 • Hej,

  Vad gäller lagarna för djurvälfärd och tillgång till bete som just denna fråga gäller är svaret ja, detta bedöms inte skilja sig åt i våra bedömningar. I guiden bedöms både fetaost, halloumi och chèvre där får- och getost ingår eller är huvudråvara. I övrigt pekar studier på en större klimatpåverkan från får- och getmjölk än från komjölk, speciellt från extensiva system (dvs. färre djur på mer mark). Detta gör att fetaosten bedöms nå över gränsen för rött ljus på klimat i guiden (14 kg CO2e per kg ost). Att den franska getosten inte når upp till detta beror på att denna produktion troligen till större del är intensivare. Många ostar ligger på gränsen mellan gul och röd nivå för klimat och här skulle det behövas mer forskning! På din fråga om parmesan eller pecorino är värst så kan vi inte ge ett säkert svar tyvärr, i dagsläget har vi inte tillräckligt med kunskap kring någon av dessa produktioner för att bedöma dem i guiden. Parmesan har ett eget regelverk eftersom den är ursprungsmärkt där det kan finnas särskilda regler, det vet vi i dagsläget inte. För pecorino finns oss veterligen inte detta. Det är rimligt att tro att både parmesan och pecorino skulle hamna på en likartad bedömning som mozzarella från Italien, med en trolig högre siffra vad gäller klimatpåverkan då det går åt mer mjölk ju hårdare en ost är (och båda dessa ostsorter är väldigt hårda och långlagrade).
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.