Till senaste kommentaren

Varför ger EKO bättre utvärdering i guiden än konventionell odling trots att det tar upp mer mark?

Varför ger ekologiskt bättre utvärdering i guiden än konventionell odling trots att det tar upp mer mark?

Kommentarer

  • I ekologisk produktion är skördar och avkastningen ofta ojämn och i snitt något lägre, det framgår också av den skördestatistik som ligger till grund för bedömningen av markanvändning i Vegoguiden. Samtidigt använder man mindre insatsmedel, som kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel (som har betydande klimatpåverkan), vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden och våra jordar. Det finns inte heller några bevis för att maten inte skulle räcka till alla om vi odlade mer ekologiskt, snarare har studier visat att det finns stort utrymme att öka ekologiska odlingsmetoder, framför allt i länder där man har ett ineffektivt jordbruk. Men detta gäller även för industrialiserade länder. Den biologiska mångfalden är högre på gårdar som brukas ekologiskt, något som tyder på att det är positivt att minska mängden bekämpningsmedel som används.

    Läs gärna mer om Vegoguiden - HÄR! 🥦
    Beatrice Insamling & Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.