Till senaste kommentaren

Varför säljer ni inte "skogsarvet" till Naturvårdsverket?

Det står i en artikel att ni ska sälja skogsområdet ni fått i gåva till Naturvårdsverket, gäller inte det längre?

Kommentarer

  • WWF har fått ett arv på 1200 hektar skogsmark. Enligt testamentet ska medlen användas för bevarande av stora rovdjur i Sverige och internationellt.

    Den ursprungliga planen var att hela skogsinnehavet som är värderat till cirka 100 mkr skulle köpas av Naturvårdsverket. Med den av Riksdagen beslutade M/KD-budgeten med kraftiga nedskärningar i ”skyddsbudgeten” för Naturvårdsverket. De köpte dock mark för nästan 10 mkr innan årsskiftet och de planerar nu att göra en naturvårdsinventering av två skogsområden om nästan 1000 hektar under sommaren för att sedan ta ställning till om de vill införskaffa dem för att omvandla till naturreservat.

    I det här läget har vi valt att gå ut med de övriga områdena via en skogsmäklare och villkorat att köparen skall vara FSC-certifierad. Vi kommer när eventuella anbud kommit in göra en ingående analys vem vi bedömer vara en god förvaltare av området inför framtiden!
    Elin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.