Växthuseffekten

Vad är växthuseffekten?

Kommentarer

  • Runt jorden finns ett skikt av gaser som vi kallar ”atmosfär”. Största delen av den inkommande solstrålningen passerar genom atmosfären och värmer upp jordytan. Den uppvärmda jordytan sänder i sin tur ut värmestrålning. Värmestrålningens passage hindras till stor del av växthusgaserna i atmosfären.

    En del av den stoppade värmestrålningen strålas tillbaka mot jorden, vilket gör att temperaturen hos jordytan hålls både högre och jämnare jämfört med en planet utan en atmosfär. Det är detta vi kallar växthuseffekten. (Källa: SMHI)
    Ulrika
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.