Vilka är de mest hotade djuren?

Vilka är de mest hotade djuren i Sverige och i världen?

Kommentarer

  • I Sverige har ArtDatabanken bedömt Bechsteins fladdermus som akut hotad och den anses vara Sveriges mest hotade däggdjur.

    En av de mest utrotningshotade arterna i världen tros vara Javanoshörningen, med lite drygt 60 individer kvar. Det finns också arter med färre individer, men de klassas som funktionellt utdöda då de inte kan föröka sig längre.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.