Till senaste kommentaren

Vilka är våra vanligaste växthusgaser?

Vilka är våra vanligaste växthusgaser?

Kommentarer

  • Vår viktigaste växthusgas är helt vanlig vattenånga, som står för det mesta av den naturliga effekten. Andra naturligt förekommande växthusgaser är koldioxid, metan och lustgas. Mänskliga aktiviteter ligger bakom utsläpp av både naturligt förekommande växthusgaser och ett stort antal konstgjorda gaser, exempelvis freoner.
    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.