Till senaste kommentaren

Vilka är Vegoguidens kriterier?

Vilka är Vegoguidens kriterier?

Kommentarer • Vegoguidens absoluta kriterier är olika för de olika produktgrupperna i guiden:
  1) Vegoproteiner – det vill säga baljväxter, vegokött, nötter och frön
  2) Spannmål och rotfrukter
  3) Grönsaker, frukt, svamp och bär

  Kriterierna i Vegoguiden är satta för att kunna guida till det som är bäst respektive mindre bra val inom respektive grupp. Dessa gränser relaterar också till en generell nivå av hållbarhet – hur stort utrymme maten kan få ta inom planetens gränser. Metoden att ha olika gränser för olika grupper är vald för att det inte säger så mycket att jämföra exempelvis ett vegoprotein med en tomat då de har olika funktion i kosten – och därför inte är utbytbara. För att få fram en användbar Vegoguide och för att underlätta val för en både hållbar och näringsriktig kost, skiljer sig därför gränsvärdena för vissa av parametrarna i de olika grupperna.

  När alla de fyra olika parametrarna (Klimat, Biologisk mångfald, Bekämpningsmedel och Vatten) har bedömts för varje produkt, görs en sammanvägning av alla parametrarna. I sammanvägningen väger alla delar lika tungt. Det är sedan denna sammanvägning som presenteras i guiden i form av en färg.

  Vill du veta mer om metoden eller bedömningarna? Läs mer i Vegoguidens metoddokument och SLUs artikel.

  Läs gärna mer om Vegoguiden - HÄR! 🥦
  Beatrice Kommunikation
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.