Vindkraftverk till havs?

Hur påverkar vindkraftverk till sjöss havsbottnarna? Jag har uppfattat att snurrorna genererar kraftiga vibrationer som fortplantar sig på havsbottnen. Vilka blir konsekvenserna för den marina miljön?

Kommentarer

 • Den litteratur i ämnet som jag hittat, rapporterar om stora störningar på exempelvis marina däggdjur under konstruktionsfasen av vindkraftverk. Speciellt pålning ger effekter på många kilometers avstånd. Vibrationer från själva kraftverket under drift är betydligt mindre och jag har inte hittat några uppgifter om att de ger allvarliga störningar.

  Hälsningar Ola Jennersten
  Expert, Biologisk mångfald

  Therese Givarservice
 • Jag är orolig för etablering av stora vindkraftverk parker i skogsmark tex den stora vindkraftverk parken i Piteå och även den i närheten där jag bor Tidaholms kommun hökensås Velinga.
 • Hej Nina,

  Tack för ditt inlägg, jag skulle vilja rekommendera dig att först kontakta din kommun om detta för att få mer information kring miljöpåverkan av etableringen av vindkraftverken. Det är viktigt att lyfta frågor kring detta till kommunen.
  Skickar här länken där finns också kontaktperson info:  https://tidaholm.se/bygga-bo-miljo--trafik/energi/vindkraft.html

  Lycka till!
  Med vänlig hälsning
  Ulrika, Medlemsservice

 • Vi är en grupp som arbetar mot vindkraftetablering på hökensås. Vi har redan varit i kontakt med kommunen. Men beslutet är redan fattat. Det är en katastrof för djur och fågellivet i området. Havsörn passerar bl.a. mellan Vättern honborgarsjön och Vänern
 • Släpper vindkraftverk ut något koldioxid annat än vid tillverkning och transport av varan?
 • Hej,

  Vindkraft har även ur ett livscykelperspektiv, dvs inklusive tillverkning, transporter, och återvinning, mycket låga klimatutsläpp. Det släpps inte ut någon koldioxid vid drift av verket.

  WWF anser att det är viktigt att vindkraft etableras med minsta möjliga miljöpåverkan och att en bra miljöprövning görs av varje ny planerad etablering.
  Vi arbetar med planerings- och prövningsprocessen på riksnivå, men i regel engagerar vi oss inte i enskilda etableringar.

  WWF har även som mål att Sverige ska nå ett 100 % förnybart och hållbart energisystem. Störst fokus ska vara på energieffektivisering, men vi kommer även behöva mer vindkraft i Sverige och resten av världen.

  Med vänlig hälsning
  Ola Hansén, WWF-Senior rådgivare hållbar energi och klimat

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.